Cephe iskeleleri, çit örgüler ve gergi halatlarının güvenli ankrajı

İskele ankrajları ve halkalı sabitlemeler

sc10-cd-2