Betonda ağır iş sabitlemeleri için reçine kapsülleri.

Reçine kapsülleri

sc10-cd-2