Çok amaçlı plastik dübel SXR

Kısa gömme deliği derinliği ile üniversal çözüm

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8