Şirket felsefesi

fischer şirketler grubu idealiHemen hemen bütün teknoloji alanlarındaki çok hızlı ilerleme, toplumsal çerçeve şartlarındaki dönüşüm ve son olmayacak olan çokça atıfta bulunulan ekonominin globalleşmesi: Bunlar sürekli değişen çağımız için etkili sözleridir. İş sahalarında dünya çapında en önde olma talebi olan bizimki gibi bir şirket bu dönüşümden kaçınamaz. Daha fazlası: Bu dönüşümde aktif olarak birlikte şekil almalıdır ve değişimde hazır olmakla ve yeterlilikle ilgili olarak kendisi öncü bir rol üstlenmelidir.
Biz bu öncü rolu üstlendik.
Senkronize üretim ve optimize edilmiş bir şirkete kadar bütün departmanlar, alanlar ve ülke sınırları boyunca işlem seyirlerini ve prosesleri iyileştiriyoruz.
Bunun temelini, değerleriyle birlikte şirketimizin ideali oluşturmaktadır. Çünkü tam da değişiklikleri gerçekleştirdiğimiz kararlılık için kesin hedefler (bize ne olduğunu gösteriyor) ve yanlış anlaşılmaya fırsat vermeyen değerler (bize nasıl olduğunu gösteriyor) gereklidir. İdealimiz işte bu şekilde tezleriyle bize daima kendi yolumuzda ilerlememiz konusunda yardımcı oluyor. Bu durum günlük çalışmalarımız sırasında vermemiz gereken kararlarımızda ve aynı şekilde stratejik yönlendirmede olduğu gibi geçerlidir. Mahatma Gandhi şöyle söylemişti: "Bu dünya için dilediğin değişiklik sen kendin olmalısın". Her birimiz bunun için sorumluyuz. Ve bu ideal her bireyin yapacağı iş için temel ve haktır.
Klaus Fischer

fischer şirketler grubu


fischer şirketler grubu Fischer ailesi tarafından meydana getirilip şekillendirilmiştir ve daha ziyade bu aileden bir kişi tarafından idare edilir.
Bu grup dünya çapında sonuca odaklı şekilde müşterinin ve kullanıcının faydasına yönelik çalışma yapar.
Bunları yaparken israftan kaçınıp değer artışını yükseltiyoruz.
Mevcut yerlerimizi tercih etmeye devam ederken ekonomik ve politik bakış açıları ve aynı şekilde piyasa imkanları kuruluşumuzun yerlerini belirler.
fischer şirketler grubu sabitleme sistemlerinin iş kolları ve markaları dünya çapında emniyetli ve ekonomik sabitlemeler ve bağlantılar temin eder.
fischer otomotiv sistemleri inovatif ürünler geliştirir ve üretir.
fischerteknik yaratıcılık kazandırır ve oyun ile öğrenmeyi bağdaştırır.
fischer danışmanlık yurt dışı ve yurt içindeki müşterilere önlemler ve israf konusunda danışmanlık yapar.
Bütün iş kolları dünya çapında güçlü markalar bazındadır.

Hedef


Biz şirketler grubunun başarılı şekilde geliştirilmeye devam etmesi ve geleceğini garanti altına alması için gerekli olan kazancı temin ediyoruz.
Bunun için çalışma yerleri yaratıyoruz, koruyoruz ve düzenliyoruz ve konmuş olan sermayeden faiz alıyoruz.
Değer odaklı strateji ve önlemleri çalışmalar sonucunda elde edip gerçekleştiriyoruz.

fischer şirketler grubunun değerleri


Şirketle ilgili aktivitelerimiz aşağıdaki temel değerleri baz alır:

  • inovatif. Her alanda sürekli iyileştirmeden yanayız ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz, yeniliklere her zaman açığız ve değişikliklere hazırız. Bu sayede kendimiz ve dünya çapındaki müşterilerimiz için ilave fayda sağlıyoruz.
  • sorumluluk bilinçli. Her birimiz performansı vasıtasıyla şirketler grubunun başarısına ileriye yönelik etkili bir biçimde katkıda bulunuyor. Kazanca yönelik, değer odaklı ve hedef grup bağlantılı çalışma yapıyoruz ve yaptığımız işin sonucuna güveniyoruz.
  • ciddi. Yapılan işi takdir edip kendimizi eleştiriyoruz, inandırıcı ve güveniliriz, her hakkı, normu ve kültürü dikkate alıyoruz ve ortaklarımızdan da bunu bekliyoruz. Kendimize kurallar koyup bunlara uyuyoruz.

Hedefimizden ve değerlerimizden günlük çalışmalarımız ve geleceğimiz için gerekli olan düzenleme için önlemler kapsamında ideallerimiz ortaya çıkıyor. Değerler özünde değiştirilemez. Buradan çıkarılan idealleri değişmekte olan çerçeve şartlarına uyarlıyoruz.
Bu nedenle şirket kapsamında görevli herkes için aşağıdaki özdenetimler geçerlidir:

Kadro


Görevler ve değerler çerçevesinde şirket grubunu bizim çok yönlülüğümüzle zenginleştiriyoruz.
Değişiklik proseslerine kendimizi de aktif ve sorumlu şekilde hesaba katıyoruz.
En önemli özellikler olarak kendimizden sonuca odaklı, sadakatli, güvenilir, risk bilinçli, esnek ve mobil olmayı bekliyoruz.
Gelecekteki taleplerle baş edebilmek amacıyla mesleki eğitim ve eğitime devam etme
ve kişisel gelişim vasıtasıyla kendimizi yetiştiriyoruz.
Sürekli olarak şirket grubunun başarısına katkıda bulunmak için kendi mesleki ve kişisel gelişimimizi daimi faaliyet alanı olarak kabul ediyoruz. Bunu ayrıca mümkün olan en iyi sonuçları ortaya çıkarabilmek için çalışma yerimizde sürekli iyileştirme anlamında da görüyoruz.

Yönetim


Hedefe yönelik ve değer odaklı çalışanlar başarı konusunda en önemli etken olduğu için performansı destekliyoruz ve beklentisi içerisindeyiz. Bu sayede şirket başarısının gerekliliklerini ortaya çıkarıyoruz.
Kendimizi iyileştirmek için idari çalışmalarımızı ve idealimizin kriterlerinde sonuçlarını sürekli olarak ölçüyoruz.
Hedefleri çerçeve şartlarının temelinde yer alan değerlerle uyumlu bir biçimde bağdaştırıyoruz. Durumsal ve değeri takdir eden yönetim biçimimizle örnek fonksiyona uygunluk gösteriyoruz. Özellikle kapsamlı ve zamanında, alıcısı ile ilgili bilgiye ve uygun geri bildirimlere çok büyük önem veriyoruz.
Çalışanlarımıza yaşlarına bağlı olmaksızın gelişimleri ile ilgili uygun imkanlar sunuyoruz ve onları uygun önlemlerle destekliyoruz. Ekip çalışması münferit çalışmadan daha fazla başarı sağlayacaksa bunu destekliyoruz.
Performans doğrultusunda ödeme yapıyoruz ve geleceğe yönelik organizasyon biçimleri ve çalışma metotları sunuyoruz.

Karşılıklı ilişkiler


Bizler birbirimizi karşılıklı olarak kişisel ve kültürel çeşitliliğimizde çalışanlar olarak kabul ediyoruz. Birbirimizi karşılıklı olarak fonksiyonu ve prosesi aşan şekilde destekliyoruz.
Zamanında ve kapsamlı bir biçimde bilgilendiriyoruz, övgü ve eleştiriyi gelişim açısından bir şans olarak görüyoruz ve doğrudan ve güvenilir ilişkiler kuruyoruz.

Ürünler ve hizmetler


Her zaman en iyi problem çözümleriyle mümkün olan en iyi faydayı sağlıyoruz ve müşterilerimize, kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza, rekabet ortamlarında başarılı olmaları için yardımcı oluyoruz.
Bu nedenle kararlaştırılmış olan işi doğru miktarda, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kalitesinde ve kararlaştırılan fiyatla hazır hale getiriyoruz.
Buna ulaşmak için içerideki ve dışarıdaki katılımcıları ve sorumluları zamanında ve aktif bir biçimde dahil ediyoruz.
Kalite, performans ve kullanıcı dostu özellikleri geçerli kriterlere uygun olarak ürün ve hizmetler için aynı ölçüde geçerlidir.
Aktif, uluslararası şekilde düzenlenmiş bir patent hakları politikası güdüyoruz.

İş ortaklarıyla ilişkiler
Güvenilir ve kararlı bir biçimde çalışma yapıyoruz, müşterilerimizle, kullanıcılarımızla ve iş ortaklarımızla güvenli bir biçimde ortak çalışma yapıyoruz ve sürekli iyileştirme ve değişiklik için düşüncelerimize ve yaptığımız çalışmalarımıza dahil ediyoruz.
Bu şekilde müşterilerimizi, kullanıcılarımızı ve iş ortaklarımızı kazanıyoruz ve ortak fayda sağlıyoruz.

Toplumsal sorumluluğumuz
Biz toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
Şirket grubu olarak temelde demokratik siyasal düzen ve serbest piyasa ekonomisi tarafında yer alıyoruz.
Şirket temsilcileri imkanlar çerçevesinde uygun kurullarda, kurumlarda ve birliklerde etkili olmalıdır.
Halkla ilişkiler veya basın çalışmasını geliştiriyoruz.
Üçüncü şahısların haklarını ve korunmuş düşünsel mülkiyetlerini dikkate alıyoruz ve kendi haklarına saygı gösterilmesini bekliyoruz.
Aktif çevre yönetimi vasıtasıyla bize ve gelecek nesillere bozulmamış bir çevre kalması için katkı sağlıyoruz.
Eğitimde ve eğitime devam etme kapsamında yatırımlar yapıyoruz ve dışarıdaki eğitim kuruluşlarını destekliyoruz.

Gelecek


Hedefimizde sürekli, avantajlı büyüme yer alıyor.
Şirket grubunun her alanında sürekli iyileştirme ve inovasyon sayesinde etkin olduğumuz pazarları birlikte tasarlıyoruz ve rekabet pozisyonunu ve şirket grubunun başarısını destekliyoruz.
Şirket hedeflerimizle ve değerlerimizle uyumlu olduğu müddetçe özel ve kamusal enstitülerin temel araştırmalarını destekliyoruz.