Sayýlar, veriler, gerçekler

Hukuksal yapý: fischer Holding GmbH & Co. KG
Ana merkez: Klaus-Fischer-Str. 1
72178 Waldachtal
Yönetim: Fahri profesör, fahri senatör  mult., yük. müh. (FH) Klaus Fischer, fischer þirketler grubu yönetiminin sahibi ve baþkaný
Faaliyet alanlarý: fischer sabitleme sistemleri
fischer otomotiv sistemleri
fischerteknik
fischer danýþmanlýk
Gayri safi satýþ 2015: konsolide edilmiþ 711 milyon Avro
Dünya çapýnda kadro: 4.423
Ulusal þirketler:

34 ülkede 46 ulusal þirket: Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Çin, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, Yunanistan, Ýtalya, Japonya, Hindistan, Hýrvatistan, Meksika, Hollanda, Norveç, Avusturya, Filipinler, Polonya, Portekiz, Rusya, Ýsveç, Singapur, Slovakya, Ýspanya, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Tayland, Macaristan, ABD, Birleþik Arap Emirlikleri

Üretim merkezleri: Arjantin, Brezilya, Çin, Almanya (Waldachtal, Horb, Emmendingen, Denzlingen), Ýtalya, Çek Cumhurtiyeti, ABD
Ýhracat: 100'den fazla ülkede satýþ
Patent haklarý: 1.500

fischer þirketler grubu kadrosundan, ortalama alman ekonomisine göre çalýþan baþýna 20 kat fazla patent bildirimi yapýlmaktadýr.