fischerteknik ve fischerTiP

fischerteknik alanýndaki oyuncak bloklar, konstrüksiyon oyuncaklar segmentinde bir klasik sayýlýr. Bu kaliteli Made in Germany oyuncaklar dünyanýn her yerinde hayranlarýyla buluþuyor.

Patates niþastasýndan ve gýda boyasýndan üretilmiþ olan fischer TiP yaratýcý malzemeler, üç yaþýndan itibaren çocuklarda oyunla yaratýcýlýðý ve hayal gücünü ortaya çýkarýr. Bu malzemeler, ham madde kaynaklarýný koruyan biyoplastikten üretilmiþtir.

fischer İletişim


fischer Turkey

Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Cad., Hukukçular Towers No:66 A Blok Kat 9

34865 Kartal Istanbul

Turkey

telefon: +90 216 326 0066
faks: +90 216 326 0018