Sabitleme sistemleri

fischer'in özü ve aðýrlýk noktasý sabitleme sistemleri alanýdýr. Uzmanlýðýmýz bu alandadýr. 14.000'den fazla ürünle her sabitleme sorununa bir çözüm. Biz önemli alanlarda piyasaya hakim öncülerdeniz.

Bu iþ kolunun gücü evinde tamirat yapandan, zanaatçiden kilit müþterilere kadar geniþ bir kitleye teknik anlamda mükemmel seviyedeki doðru ürünü sunmakta yatýyor. 1000 çalýþan baþýna 13,2 patent baþvurusuyla yeni ürünlerin geliþtirilmesine olanak saðlayan uzmanlýðýmýzla her zamanki gibi mükemmeliz.

fischer İletişim


fischer Turkey

Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Cad., Hukukçular Towers No:66 A Blok Kat 9

34865 Kartal Istanbul

Turkey

telefon: +90 216 326 0066
faks: +90 216 326 0018